string(3) "cms" Formulář pro odstoupení od smlouvy - Ainterolstore.cz

BIONETA LTD
85 Great Portland Street
London, England, W1W 7LT
United Kingdom

zastoupena

BIONETA LTD, odštěpný závod
Kaprova 42/14
110 00 Praha
IČO: 06103332
 

Odstoupení od smlouvy 

Na základě § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, uplatňuji své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy uzavřené dne ……………………………., a to ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Ve Vašem internetovém obchodě Ainterolstore.cz jsem dne ………………. zakoupil(-a) zboží ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Žádám Vás tímto o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 14 denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo účtu ……………………………………….……, vedený u ……………………………………………. . 

V .............................. dne .............

 

Podpis


Formulář ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE